is dating a friend a good idea, an essay on water pollution, check my blog, More Info, Discover More Here
Havnegade 11, DK-4900 Nakskov (+45) 5495 8066 krinak@krinak.dk

Terms & Conditions

 

Alle opgaver udføres i henhold til DHAB 2007, NSAB 2000, som agent på vegne af principal, samt Danmarks Skibsmæglerforenings Almindelige forretnigsbestemmelser

 

Alle stevedoreopgaver udføres i henhold til Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2007). Dersom vi har påtaget os opgaver, som ligger uden for anvendelsesområdet for DHAB 2007, men inden for anvendelsesområdet for Danmarks Skibsmæglerforenings Almindelige Forretningsbestemmelser (DSAF), skal DSAF finde anvendelse på disse opgaver, idet DSAF § 10 dog ikke anses for vedtaget mellem parterne. Har vi påtaget os opgaver, som ligger uden for anvendelsesområdet for både DHAB 2007 og DSAF, men inden for anvendelsesområdet for NSAB 2000, skal NSAB 2000 finde anvendelse på disse opgaver.

De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ned til 2 SDR pr. kg. eller – for ansvar iht. DHAB 2007 - 666,67 SDR pr. kollo. For forsinkelse ydes erstatning alene op til prisen for den udførte opgave. Den maksimale erstatning pr. skadesbegivenhed, herunder for forsinkelse, kan dog maksimalt udgøre 25.000 SDR, og dersom én og samme hændelse medfører tab for flere ordregivere, er vores ansvar i forhold til samtlige berørte ordregivere i visse henseender begrænset til 500.000 SDR. Krav mod os forældes i nogle tilfælde efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør op til 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt.